Tłumaczenia z języka rosyjskiego

kięga

Oferuję tłumaczenia z języka rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski. Zajmuję się tekstami z każdej branży i dziedziny. Wykonuję tłumaczenia tekstów dostarczanych przez Klientów indywidualnych i biznesowych. Tłumaczę m.in. materiały marketingowe (strony internetowe, broszury, katalogi), dokumenty biznesowe czy specyfikacje produktów i instrukcje obsługi. Ponadto oferuję tłumaczenia poświadczone i ustne w obu kombinacjach językowych.

 

Tłumaczenia poświadczone – ustne i pisemne

Jako tłumacz języka rosyjskiego wykonuję tłumaczenia poświadczone, opatrzone odciskiem okrągłej pieczęci i własnoręcznym podpisem. Są to m.in. tłumaczenia:

  • dokumentów stanu cywilnego (akty urodzenia, małżeństwa, zgonu),
  • dokumentów tożsamości (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy),
  • dokumentów firmowych (sprawozdania finansowe, zaświadczenia),
  • dokumentów pojazdów (dowód rejestracyjny, karta pojazdu),
  • umów i aktów notarialnych (umowy zlecenie),
  • dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy, certyfikaty).

Oferuję również tłumaczenia ustne poświadczone w przypadku czynności urzędowych wymagających obecności tłumacza (np. czynności notarialne, zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemca, negocjacje biznesowe).

 

Tłumaczenia ustne, symultaniczne i konsekutywne

Zajmuję się także tłumaczeniami podczas konferencji czy spotkań biznesowych. Oferuję zarówno tłumaczenia symultaniczne (inaczej zwane równoczesnymi), czyli tłumaczenia wypowiedzi „na bieżąco”, jak również tłumaczenia konsekutywne (następcze) polegające na tłumaczeniu pełnych wypowiedzi dopiero po ich zakończeniu.

Tłumaczenia z i na język rosyjski są moją ogromną pasją, a tłumaczenia ustne są moim żywiołem. Wszystkie zlecenia wykonuję z należytą powagą, a jednocześnie ogromną satysfakcją!