Informacje o Agencji Doradczej Ces z Sosnowca

uścisk dłoni

Nazywam się Robert Kiedrzynek i jestem założycielem Agencji Doradczej Ces oferującej tłumaczenia ustne, pisemne i poświadczone. Od 2003 roku jestem aktywnym tłumaczem języka rosyjskiego wpisanym na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministrstwo Sprawiedliwości. Od tego czasu mam kontakt z żywym językiem rosyjskim, który jest dla mnie czymś więcej niż pracą, jest moim hobby, a zarazem ogromną pasją.

Przez wiele lat pracowałem jako nauczyciel akademicki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie poświęciłem się pracy przy projekcie związanym z rekrutacją pracowników pochodzących z Ukrainy, Białorusi, Rosji oraz innych państw bloku wschodniego. Codziennie mam kontakt z osobami, dla których język rosyjski, białoruski czy ukraiński jest językiem ojczystym. Nie jestem teoretykiem, jestem przede wszystkim praktykiem.

 

Tłumaczenia ustne i pisemne

Biuro tłumaczeń to drugi filar mojej aktywności zawodowej związanej. Oferuję m.in. tłumaczenia zwykłe i poświadczone z języka rosyjskiego na język polski i odwrotnie, a także tłumaczenia ustne, które są moim żywiołem. Praca w charakterze tłumacza symultanicznego lub konsekutywnego (często na sali rozpraw sądowych czy u notariusza) należy do mojej codzienności, podobnie jak tłumaczenia dokumentów, dyplomów, umów czy świadectw.

Poza językiem rosyjskim, oferujemy tłumaczenia w języku ukraińskim, białoruskim i gruzińskim. Wykonujemy tłumaczenia w kombinacjach: polski-ukraiński, ukraiński-polski, polski-białoruski, białoruski-polski, polski-gruziński, gruziński-polski.

Jeśli szukasz doświadczonych tłumaczy języków wschodniosłowiańskich, zapraszamy do kontaktu!